Tuesday, March 30, 2010

Sunday, March 28, 2010

Paleis het Loo: Dutch flag on top of the palace


Notice the little golden crown on top of the flagpost...

Friday, March 26, 2010

Paleis het Loo: Statue


This statue is located in the center of the formal garden and a part of the center fountain.
Dit standbeeld staat in het centrum van de formele tuin en is onderdeel van de centrale fontein.

Wednesday, March 24, 2010

Paleis het Loo: The formal gardens


Picture of the formal garden of Palace 'Het Loo'
Foto van de formele tuin van paleis het Loo

Monday, March 22, 2010

Saturday, March 20, 2010

Thursday, March 18, 2010

Tuesday, March 16, 2010

Sunday, March 14, 2010

Friday, March 12, 2010

Wednesday, March 10, 2010

Saturday, March 6, 2010

Thursday, March 4, 2010

Verboden Toegang (No entrance)
Artikel 461 van het wetboek van strafrecht

Tuesday, March 2, 2010